Waarom Zwemschool de Waterdieren?

Kleine lesgroepen

Individuele leerlijnen

Persoonlijke aandacht

Onze lesmethode

 

 

Zwemschool de Waterdieren in Tuitjenhorn geeft zwemles met een ongedeelde leergang. Dat wil zeggen dat een kind individueel doorstroomt naar een volgend niveau. Door constante en persoonlijke evaluatie wordt er gewerkt op het hoogst haalbare niveau voor het kind. Dit resulteert in uiterst kindvriendelijke lessen die zorgen voor het gevoel van veiligheid. Een kind leert namelijk veel sneller als het zich veilig voelt.

Wij werken in kleine lesgroepen van maximaal 7 kinderen! Er zijn 2 lesgroepen naast elkaar, met op elke groep 1 instructeur. Wij streven ernaar de kinderen op hun eigen niveau te laten zwemmen en bieden dus, per kind, zoveel mogelijk de vaardigheden aan die hij/zij nog niet beheerst.

Bij Zwemschool de Waterdieren geven wij zwemles in, voor het kind, diep water. Dit houdt in dat wij gebruik maken van drijfmiddelen. Ook wordt er iedere les zonder drijfmiddelen gewerkt om het eigen drijfvermogen te ontwikkelen. Dit is namelijk dé basis voor goed leren zwemmen.

 

20180530_102622
molen2
 • Zwemschool de Waterdieren leidt op tot het survival ABC van ZwemOnderwijs Nederland (ZON). Dit zijn landelijk erkende diploma’s.
 • Wanneer uw zoon/dochter voldoet aan de door ZON gestelde eisen van het diploma mag hij/zij afzwemmen. www.zwemonderwijsnederland.nl.
 • Via een schriftelijke uitnodiging, met daarop de datum van het afzwemmen en alle relevante informatie, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Afzwemmen vindt ongeveer 7 keer per jaar plaats. De jaarplanning van het afzwemmen vindt u op de website.
 • Indien uw zoon/dochter na het afzwemmen verder wil leren voor een vervolgdiploma, dan kunt u hem/haar daarvoor inschrijven op de dag van het afzwemmen en direct doorstromen. Als de gekozen lesgroep vol is, plaatsen wij uw zoon/dochter op de wachtlijst. De leskaart wordt dan tijdelijk bevroren en u wordt gebeld zodra er een plaats vrijkomt.
 • Iedere deelnemer krijgt een medaille die past bij het behaalde diploma. Dit als leuke herinnering aan het afzwemmen!
 • Privéles is les met 2 kinderen.
 • De les duurt 30 minuten
 • Tijdens de privélessen mogen ouders/verzorgers aanwezig zijn. Broertjes en/of zusjes mogen ook mee, mits zij op schoot zitten.
 • Zodra uw zoon/dochter aan alle eisen van het diploma voldoet, mag hij/zij tijdens de privéles afzwemmen.
 • Er worden alleen diplomakosten gerekend.

Onze zwemschool werkt met de methode van ZwemOnderwijs Nederland.
ZwemOnderwijs Nederland heeft een programma samengesteld dat bestaat uit 3 fasen:

Diploma A van Aanleren van de zwemslagen 
Diploma B van Basiszwemmen
Diploma C van Compleet programma

Een kind is écht zwemveilig als het alle proeven van alle diploma’s met een voldoende heeft afgesloten.

Meer informatie ZON

De drie meest bekende instanties die uw kind kunnen beoordelen op zijn/haar zwemkwaliteiten zijn:

ZwemOnderwijs Nederland met het Survival ABC, Nationale Raad Zwemdiploma’s met het Zwem – ABC  en ENVOZ met de ABC serie.

In principe is er qua leren zwemmen niet veel verschil bij deze beoordelingsinstanties. Feit is wel dat alle drie de bovengenoemde organisaties meer eisen stellen dan de eisen die gelden voor het internationaal erkende
A-diploma. Bij het programma voor het Survival ABC ligt de nadruk meer dan bij de anderen op het zich kunnen redden als een kind gekleed in het water terecht komt en op het helpen van een ander. Voorts mogen de kinderen die voor het Survival ABC gaan, afzwemmen in een bad dat niet gebonden is aan bepaalde afmetingen. MAAR…..minimaal 50% van de afstand die afgelegd moet worden, moet in (voor de kandidaat) DIEP water geschieden.

Informatie zwemdiploma A van het Survival ABC:

Gekleed zwemmen:
• met kleren aan (zwemkleding, sokken, hemd, korte broek, t-shirt met korte mouwen en waterschoenen) in het water springen en 15 tellen watertrappen, daarna  50 meter zwemmen, waarvan 25 meter schoolslag en 25 meter enkelvoudige rugslag

Zwemmen in badkleding:
• met een sprong naar keuze te water gaan, 3 meter onder water zwemmen, door een gat in een verticaal hangend zeil zwemmen en vervolgens 50 meter schoolslag en 50 meter enkelvoudige rugslag afleggen zonder de kant vast te houden
• een uitdrijfoefening (10 tellen) en een drijfoefening (5 tellen) op de buik, met het gezicht in het water
• een uitdrijfoefening (10 tellen) en een drijfoefening (10 tellen) op de rug
• vanaf de kant te water gaan en 10 meter beginnersborstcrawl zwemmen, vervolgens vanuit het water afzetten van de kant en nog eens 10 meter beginnersborstcrawl zwemmen
• vanuit het water afzetten van de kant en 2 keer 10 meter beginnersrugcrawl zwemmen
• met een sprong naar keuze te water gaan en 1 minuut watertrappen, waarbij men zich 1 keer helemaal onder water laat zakken.

Informatie zwemdiploma B van het Survival ABC:

Gekleed zwemmen:
• met kleren aan (zwemkleding, sokken, hemd, lange broek, t-shirt met lange mouwen en sportschoenen) rechtstandig in het waterspringen, onder water omdraaien en 30 tellen watertrappen, daarna 100 meter zwemmen waarvan 50 meter schoolslag, 1 keer onder een vlot door zwemmen, en 50 meter enkelvoudige rugslag

Zwemmen in badkleding: 
• met een sprong naar keuze te water gaan, 6 meter onder water zwemmen, door een gat in een verticaal hangend zeil zwemmen en vervolgens 75 meter schoolslag afleggen, een pion aantikken op een plek waar de kandidaat niet kan staan, en 75 meter enkelvoudige rugslag afleggen
• een vriendje of vriendinnetje met de kopgreep 10 meter vervoeren
• vanaf de kant te water gaan en 10 meter borstcrawl zwemmen, vervolgens vanuit het water afzetten van de kant en nog eens 10 meter borstcrawl zwemmen
• vanuit het water afzetten van de kant en 2 keer 10 meter rugcrawl zwemmen
• met een sprong naar keuze te water gaan en vervolgens 1 minuut watertrappen waarvan 30 tellen met de handen in de zij.

Informatie zwemdiploma C van het Survival ABC

Gekleed zwemmen:
• met kleren aan (zwemkleding, sokken, hemd, lange broek, t-shirt met lange mouwen, regenjas en sportschoenen) in het water vallen met een koprol, 30 tellen watertrappen, 30 tellen liggen in de helphouding, en 10 meter wrikken (voortbewegen op de rug met alleen gebruik van de handen), vervolgens 15 meter enkelvoudige rugslag en 25 meter schoolslag waarbij 1 keer onder een vlot doorgezwommen wordt
• met kleren aan (zonder regenjas) met een sprong naar keuze te water gaan, 6 meter onder water zwemmen, door een gat in een verticaal hangend zeil zwemmen en aansluitend 50 meter zwemmen waarvan 25 meter schoolslag, 1 keer over een vlot heenkruipen, en 25 meter enkelvoudige rugslag
• met kleren aan een vriendje of vriendinnetje 10 meter vervoeren met de kopgreep

Zwemmen in badkleding:
• met een hurksprong te het water gaan, met een (hoek)duik een ring opduiken op een plek waar de kandidaat niet kan staan, en vervolgens 100 meter schoolslag afleggen en 100 meter enkelvoudige rugslag
• vanaf de kant te water gaan en 20 meter borstcrawl zwemmen
• vanuit het water afzetten en 20 meter rugcrawl zwemmen
• te water gaan met een hurksprong, zo ver mogelijk met het gezicht in het water zwemmen naar het midden van het bad en vervolgens 1 minuut watertrappen waarvan 30 tellen met verplaatsen en 30 tellen zonder gebruik van de benen boven water blijven.

Over ons

 

 

 

Al zo lang een droom van ons… en nu eindelijk werkelijkheid; een eigen zwemschool.
Bent u benieuwd naar de gezichten achter Zwemschool de Waterdieren? Wij stellen ons graag aan u voor.
Wilt u meer over onze zwemschool weten? Schroom dan niet om contact op te nemen.

Per 5 november 2018 gaan wij starten met zwemles op maandagmiddag.
Vanaf 10 januari 2019 breiden wij uit met zwemles op donderdagmiddag.
Vanaf 27 augustus 2019 breiden wij uit met zwemles op dinsdagmiddag.

28 September 2019

23 November 2019

18 Januari 2020

21 Maart 2020

16 Mei 2020

27 Juni 2020

Leskaarten* voor 10 groepslessen

(per 1-1-2020)
€ 132,50

Kosten afzwemmen
€ 22,50

Gereduceerd gezinsabonnement van het Blanckendaellpark
€ 50,- per jaar

*Zie algemene voorwaarden.

Leskaarten* voor 10 privé-lessen

(per 1-1-2020)
€ 265,-

Diploma kosten Privéles
Leskosten + € 7,50

Gereduceerd gezinsabonnement van het Blanckendaellpark
€ 50,- per jaar

Maandag

14.15-14.45 uur Privéles

14.50-15.35 uur Groepsles

15.45-16.30 uur Groepsles

16.50-17.35 uur Groepsles

17.45-18.30 uur Groepsles

18.45-19.15 uur Privéles

Dinsdag

14.30-15.15 uur Groepsles

(nog niet beschikbaar)

15.30-16.15 uur Groepsles

16.30-17.15 uur Groepsles

17.30-18.15 uur Groepsles

Donderdag

14.30-15.15 uur Groepsles

15.30-16.00 uur Privéles

16.00-16.30 uur Privéles

16.30-17.00 uur Privéles

17.15-18.00 uur Groepsles

18.15-19.00 uur Groepsles

Aanmelden

 

 

 

Wat leuk dat u uw zoon/dochter of uzelf wilt opgeven voor zwemles bij onze zwemschool.
Vul hieronder de gegevens in en eventueel een bericht. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook voor al uw overige vragen kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Verstuur gegevens

Algemene informatie / voorwaarden en privacyverklaring

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De ingang van de zwemschool is aan de Bogtmanweg. De auto kan geparkeerd worden bij Sporthal de Groet. Via de meest linker poort of met een vingerscan bij abonnementhouders, heeft de lesnemer toegang tot het park.

Bij incidenteel of kortstondig verzuim van lessen door lesnemer komen die lessen, ongeacht de redenen, te vervallen. Uitsluitend bij langdurig ziekteverzuim is het mogelijk om de geldigheid van de leskaart te bevriezen.

Bij ziekte zijn de eerste twee (2) aaneengesloten weken altijd voor eigen rekening. Daarna wordt het tegoed bevroren.

Er wordt geen restitutie of compensatie in tijd gegeven voor vakanties buiten de door Zwemschool de Waterdieren vastgestelde schoolvakanties om.

Na afzwemmen, en daar ten gevolge van het stopzetten van de zwemactiviteiten, ontvangt u restitutie van het overgebleven tegoed. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

De lesduur van de groepsles is 45 minuten, waarna nog 10 tot 15 minuten uitloop is, voordat de volgende les begint. Dit om met de ouders/verzorgers de voortgang te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.

De lesduur van de privé-les is 30 minuten, waarna nog 5 tot 10 minuten uitloop is , voordat de volgende les begint. Dit om met de ouders/verzorgers de voortgang te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.

In de sportaccommodatie gelden huisregels en geldt de algemene plaatselijke verordening (APV). Ernstige overtreding van de huisregels kan leiden tot inname van het abonnement en ontzegging van de toegang tot de accommodatie.

Op de accommodatie gelden ook de Algemene voorwaarden/huisregels van het Dierenpark Blanckendaell. www.blanckendaellpark.nl

Artikel 2: Algemene voorwaarden Zwemschool de Waterdieren

Voor zover er hieronder niet vanaf wordt geweken, gelden voor:
– Alle producten die Zwemschool de Waterdieren aanbiedt de algemene voorwaarden van Zwemschool de waterdieren. Deze zijn terug te vinden op de website: www.zwemschooldewaterdieren.nl .
– De toegang van de dierentuinaccomodatie de algemene informatie van Blanckendaellpark. Deze zijn terug te vinden op de website: www.blanckendaellpark.nl.

Artikel 3: Leskaarten

De leskaarten zijn strikt persoonlijk. Deze zijn dus niet met meerdere kinderen te gebruiken.

De leskaarten zijn te verkrijgen bij de lesgever.

De leskaarten zijn digitale knipkaarten voor 10 lessen.

De leskaart dient U voor aanvang van de lessen te betalen. Bij voorkeur via een bankoverschrijving op rekeningnummer NL64 RABO 0332 0731 65 t.n.v. Zwemschool de Waterdieren, o.v.v. de naam van de deelnemer. Een andere optie is via ons mobiele pinapparaat.

De lesgever houdt de knipkaart digitaal bij, d.w.z. na elke les wordt er een les afgeboekt. Wanneer les 8 is afgeboekt ontvangt u via email een factuur voor de nieuwe leskaart.

Zonder geldige leskaart kan er niet worden deelgenomen aan de lessen.

Artikel 4: Deelname aan onze activiteiten / toegang tot het park

Voor deelname aan één of meerdere van onze activiteiten kunt u zich inschrijven via onze website: www.zwemschooldewaterdieren.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de zwemcoördinatoren. Telefoonnummer: 06-83129296.

Na inschrijving ontvangt u een email met de bevestiging dat de inschrijving voltooid is.

Indien er voor de zwemlessen een wachtlijst bestaat, is de datum van inschrijving uw volgnummer.

Wanneer er een plaats beschikbaar komt, wordt er met u, in telefonisch overleg, een startdatum en tijd afgesproken. U ontvangt een schriftelijke bevestiging met alle relevante informatie waaronder het te betalen lesgeld.

Veranderen van dag en/of tijd is mogelijk. Er dient echter op de dag en tijd van uw keuze wel een plaatsingsmogelijkheid te zijn. Veranderen kan alleen in overleg met en na toestemming van onze administratie.

De afschrijving van de leskaart gebeurt na iedere les door de zweminstructeur

Toegang tot het park heeft u via de Bogtmanweg. Daar kunt U het park betreden via de meest linker poort of met een vingerscan bij abonnementhouders.

Ouders kunnen, i.v.m. de beperkte ruimte rond het zwembad, niet bij de zwemlessen aanwezig zijn. Uitzondering is de eerste les! Iedere zesde les is er een kijkdag. Dan zijn de ouders welkom langs de badrand. De les vóór de kijkdag wordt U hierover geïnformeerd. Toeschouwers zonder zwemdiploma dienen op schoot te blijven zitten.

Ouders kunnen tijdens de lessen plaats nemen in de Cafetaria van het Blanckendaellpark. Indien deze gesloten is, kunt U plaats nemen bij ‘t luifeltje (verwarmd en afgesloten).

LET OP: De lesnemer en ouder/verzorger hebben alleen toegang tot het zwembad, de cafetaria en ’t luifeltje. U mag dus géén gebruik maken van het dierenpark of de speeltuin. Wilt u toch de mogelijkheid hebben om van alle voorzieningen gebruik te maken, kunt u tegen gereduceerd tarief bij Zwemschool de Waterdieren een gezinsabonnement aanschaffen. Met dit abonnement heeft u een jaar lang, onbeperkt toegang tot het dierenpark.

Artikel 5: Leeftijd

De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemles voor het A-diploma is 4 jaar.

Artikel 6: Lesmethode

Zwemschool de Waterdieren in Tuitjenhorn geeft zwemles met een ongedeelde leergang. Dat wil zeggen dat een kind individueel doorstroomt naar een volgend niveau. Door constante en persoonlijke evaluatie wordt er gewerkt op het hoogst haalbare niveau voor het kind. Dit resulteert in uiterst kindvriendelijke lessen die zorgen voor het gevoel van veiligheid. Een kind leert namelijk veel sneller als het zich veilig voelt.

Wij werken in kleine lesgroepen van maximaal 7 kinderen! Er zijn 2 lesgroepen naast elkaar, met op elke groep 1 instructeur. Wij streven ernaar de kinderen op hun eigen niveau te laten zwemmen en bieden dus, per kind, zoveel mogelijk de vaardigheden aan die hij/zij nog niet beheerst.

Bij Zwemschool de Waterdieren geven wij zwemles in, voor het kind, diep water. Dit houdt in dat wij gebruik maken van drijfmiddelen. Ook wordt er iedere les zonder drijfmiddelen gewerkt om het eigen drijfvermogen te ontwikkelen. Dit is namelijk dé basis voor goed leren zwemmen.

Artikel 7: Diplomazwemmen

Zwemschool de Waterdieren leidt op tot het survival ABC van ZwemOnderwijs Nederland (ZON). Dit zijn landelijk erkende diploma’s.

Pas als uw kind voldoet aan de door ZON gestelde eisen van het diploma mag uw kind afzwemmen. www.zwemonderwijsnederland.nl.

Indien uw kind mag afzwemmen ontvangt u een schriftelijke uitnodiging met daarop de afzwemdatum en alle relevante informatie.
Afzwemmen vindt ongeveer 6 keer per jaar plaats. De jaarplanning van het afzwemmen vindt u op de website.

Indien uw kind ná het examen verder wil voor een vervolgdiploma, dan kunt u zich daarvoor inschrijven op de dag van het examen. U kunt direct doorstromen. Indien er een wachtlijst is wordt uw leskaart tijdelijk bevroren en wordt u gebeld zodra er een plaats vrijkomt.

Artikel 8: Betalingen

Betaling van de leskaart bij voorkeur via een bankoverschrijving op rekeningnummer NL64 RABO 0332 0731 65 t.n.v. Zwemschool de Waterdieren, o.v.v. de naam van de deelnemer. Een andere optie is via ons mobiele pinapparaat. Het lesgeld dient vóór de eerste les te zijn voldaan.

 

Ziekte, vakantie buiten vakantiesluiting van Zwemschool de Waterdieren of andere absentie ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.

 

De prijs van de lessen en activiteiten wordt jaarlijks op 1 januari door Zwemschool de Waterdieren opnieuw vastgesteld. Op de website vindt u de op dat moment geldende tarieven.

Artikel 9: Wanneer is er geen les

Zwemschool de Waterdieren is gesloten op:

* Nationale feestdagen: 1ste en 2de Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag (iedere 5 jaar, eerstvolgende; 2020), 1ste en 2de Pinksterdag, 1ste en 2de Kerstdag en Nieuwjaarsdag;

* 11 november en/of sinterklaasavond op maandag vanaf 16:30, op dinsdag vanaf 16:15 en op donderdag vanaf 17:00;

* Alle geldende schoolvakanties; regio Noord.

Artikel 10: Lichamelijke beperkingen en gezondheidsrisico’s

Wanneer uw kind niet naar de zwemlessen kan komen wegens ziekte, lichamelijke beperkingen of gezondheidsrisico’s voor uw kind of andere deelnemers, dient u dit tijdig te melden. De eerste twee (2) aaneengesloten lessen zijn voor uw eigen risico, daarna wordt het tegoed bevroren.

Alle lessen c.q. activiteiten zijn met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid opgesteld. Dit geldt voor zowel de uit te voeren oefeningen als voor het te gebruiken materiaal.

Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen aan de instructeur doorgegeven te worden. Dit is nodig om de instructeur in de gelegenheid te stellen de lessen c.q. activiteiten voor de deelnemer(s) zo veilig mogelijk te laten verlopen. De door u, aan ons, verstrekte gezondheidsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het geven van de lessen.

Vóór deelname aan lessen of activiteiten dient u zich ervan te overtuigen dat dit voor uw kind géén fysieke risico’s met zich mee brengt. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts.

In het voorkomende geval beslist de instructeur of uw kind kan deelnemen aan de activiteit. U hebt in dat geval geen recht op restitutie van het lesgeld.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Zwemschool de Waterdieren is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten die ontstaan door het deelnemen aan de lessen c.q. activiteiten

Zwemschool de Waterdieren is alleen aansprakelijk voor beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel indien dit het gevolg is van grove schuld door of nalatigheid van een van haar werknemers.

Zwemschool de Waterdieren is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.

Artikel 12: Privacyverklaring

Zwemschool de Waterdieren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze gegevens.

 

Identiteit:

Zwemschool de Waterdieren, postadres; Warmenhuizerweg 24, 1749 CG Warmenhuizen.

Telefoonnummer: 06-83129296

Website: www.zwemschooldewaterdieren.nl

E-mail: info@zwemschooldewaterdieren.nl

KvK nummer: 72178868

 

Doeleinden:

 • Uw gegevens worden verwerkt om onze administratie kloppend te maken.
 • Uw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna geanonimiseerd in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Uw gegevens worden alleen gedeeld met derden met wie wij een geheimhoudingsovereenkomst hebben.

Wie heeft er voor Zwemschool de Waterdieren een geheimhoudingsverklaring ondertekend?

 • Administratieve dienstverlening Dignum.

 

Inzage en correctie:

Wilt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Dat kan.

Mail naar info@zwemschooldewaterdieren.nl, dan sturen wij een overzicht van uw gegevens.

Verwijdering kan echter alleen als de gegevens voor ons niet meer relevant zijn.

 

Beveiliging:

Stap voor stap uw gegevens beveiligd;

 1. Het digitaal ingevulde inschrijfformulier wordt bewaard op een laptop met wachtwoord, zodat niemand anders dan de medewerkers van Zwemschool de Waterdieren erbij kan.
 2. Mochten de verkregen gegevens verstuurd moeten worden, dan wordt dit versleuteld gedaan.

 

Aanpassen privacy verklaring:

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. In het voorkomende geval wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

 

Vragen:

Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u telefonisch of via de mail contact met ons opnemen.

Artikel 13: Klachtenprocedure

De directie en de instructeurs binnen Zwemschool de Waterdieren doen hun werk met plezier en grote zorgvuldigheid. Toch kan het voorkomen dat u als deelnemer, of ouder van een deelnemer, ontevreden bent over onze aangeboden activiteit, genomen beslissing of gedrag.

In de meeste gevallen kunt u de klacht zelf afhandelen door hier met de betreffende persoon over te spreken. Daar waar dit niet mogelijk is of blijkt, kunt u gebruik maken van deze klachtenprocedure.

Aanmelden van uw klacht;

U dient de klacht schriftelijk in bij de directie.

Deze zal uw klacht altijd in ontvangst nemen en vragen om uw telefoonnummer en adres.

Wat wordt er met uw klacht gedaan;

U krijgt een bevestiging van de ontvangst van uw klacht.

Daar waar nog onduidelijkheid bestaat zal telefonisch contact met u worden opgenomen.

Binnen het directie overleg zal uw klacht worden besproken waarna deze ook een uitspraak zullen doen.

De uitspraak kunt u in principe binnen 2 weken verwachten.

Er wordt persoonlijk contact met u opgenomen.

U ontvangt via de mail een bevestiging van de uitspraak

Artikel 14: Slotbepalingen

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Zwemschool de Waterdieren

Door gebruik te maken van het zwembad/zwemlessen aanvaardt u deze algemene voorwaarden.

Zwemschool de Waterdieren behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

In het voorkomende geval wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Zwemschool de Waterdieren wenst u een plezierige tijd bij ons toe.

Vragen of suggesties zijn altijd van harte welkom.

blanckendaell